Serdecznie witamy na stronie Parafii Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w Gliwicach.

 

Nie martwcie się o swoje życie, czy będziecie mieli co jeść i pić, ani o ciało, w co się ubrać, bo życie to coś więcej niż jedzenie, a ciało to coś więcej niż ubranie. Przede wszystkim szukajcie Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wtedy wszystko inne dostaniecie.
Mateusza 6,25.33

Nasza Parafia jest przystanią dla wierzących i poszukujących Boga. Parafia metodystyczna to nie tylko modlitwa i spotkania z Bogiem, ale także z drugim człowiekiem. Tu ludzie stają się bogatsi duchowo i bardziej wrażliwi na los innych. W XXI wieku w dalszym ciągu zwiastujemy Chrystusa nie tylko dobrym słowem, ale także zmieniając życie ludzi, troszcząc się o biednych z sąsiedztwa oraz głosem proroczym dla wszystkich biednych, wypowiadać się na rzecz pokoju i sprawiedliwości w świecie.

Kościół Ewangelicko – Metodystyczny to Kościół ludzi wielkiej wiary, niosący pokój, nadzieję i miłość, z pokorą głoszący prawdy wiary i jednoczący ludzi, otwarty i ekumeniczny. To Kościół czujący swoją misję, służący Bogu i ludziom w kościele i poza nim, każdego dnia, jak wiecznie płonący płomień, który ogrzewa i daję nadzieję.

Z życzeniami budujących chwil podczas przeglądania naszej strony,
ks. Krzysztof Kłusek