1.Błoga to pewność: Jezus jest mój!

W Nim błogosławieństw i łaski zdrój!

On, Zbawca świata, życie dał mi,

Odrodził w Duchu, w swej obmył krwi.

 

Ref: Wielbić Go będę odtąd po zgon,

Bo gdzież Zbawiciel większy niż On?

To me świadectwo, to moja pieśń:

Mojemu Zbawcy na wieki cześć!

 

  1. W Nim moja radość, szczęście me w Nim;

On moje oczy otworzył, bym

Ujrzał anioły niosące z nieb

Łaski orędzie, Żywota Chleb!

 

Ref: Wielbić Go będę…

 

3.Bez reszty oddam swe serce Mu,

Do ostatniego żywota tchu;

Oto zbawienia przecudny plon:

Już nie ja żyję, lecz we mnie On!

 

Ref: Wielbić Go będę…