Metodyści w Gliwicach

Nie ma żadnych dowodów na istnienie zboru metodystycznego w Gliwicach przed II Wojną Światową. Pierwsza parafia powstała prawdopodobnie po wojnie, czego ślady znajdują się  protokole Konferencji Dorocznej z 1947r. Została założona przez przesiedleńców ze Lwowa.

Początkowo nabożeństwa odbywały się w domach prywatnych, a odpowiadała za to pani Rawicz. Jej córka, Marta Rawicz, przez wiele lat była organistką.

Pastor Ludwik Robota, pierwszy zapisany członek zboru w Katowicach (1921-22r.) przed wojną pełnił rolę kaznodziei świeckiego, po wojnie opiekował się zborami w Gliwicach i Bytomiu. Prześladowany był przez komunistyczne władze, został aresztowany w 1952/53, co wpłynęło destrukcyjnie na zbór. Jego odbudowa rozpoczęła się po wyjściu pastora L. Roboty z więzienia, w którym spędził ok. półtora roku.

Później parafią zajął się pastor Wilhelm Śniegoń, Ślązak związany z parafią w Katowicach. Mieszkał w Bytomiu, dojeżdżał do Gliwic.

Następnie swoją pomoc zaoferowała diakonisa Ewa Dolejowa, która przez kilkanaście lat opiekowała się gliwickim zborem. Dojeżdżała z Katowic, w których wiele lat mieszkała. W 1972r. przed przejściem na emeryturę, została ordynowana na pastora.

W 1976r. parafię objął ks. Andrzej Komraus, do wybuchu Stanu Wojennego był redaktorem „Pielgrzyma Polskiego”, a do końca pracy w Kościele Metodystycznym wykładał w seminarium teologicznym im. Jana Łaskiego w Konstancinie i w Klarysewie. W marcu 1977r.,  Kościół objął budynek na ul. Kłodnickiej 3. Wcześniej parafia przez kilkanaście lat korzystała gościnnie z kaplicy Adwentystów Dnia Siódmego, znajdującej się na ul. Nowy Świat 43.

W latach 1977-1981 w Gliwicach mieściło się wydawnictwo kościelne i redakcja radiowa KM. Na parafii organizowane były liczne zjazdy i obozy młodzieżowe. Jeden raz odbyła się Konferencja Doroczna, a trzykrotnie Konferencje Teologiczne dla Pracowników Kościoła. W 1980 r. głównym mówcą był ks. Wilhelm Nausner z Austrii (konferencja poświęcona J. Wesleyowi), później dwukrotnie wykładowca ze Stanów Zjednoczonych (tematy ewangelizacyjne).

Regularnie odbywały się ewangelizacje i wykłady (m.in. A. Hławiczki, K. Wojnara) oraz spotkania modlitewne o charakterze ekumenicznym – Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

Zbór łączyły bliskie stosunki ze zborem w Bytomiu (zwłaszcza za kadencji ks. Janusza Olszańskiego).

Dobre kontakty ekumeniczne:

– z Kościołem Katolickim (ks. Henryk Gerlitz, parafia św. Michała Archanioła),

– ze zborem Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego (m.in.  pastor Korneliusz Wojnar),

– z Kościołem Wolnych Chrześcijan,

– z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim (ul. Jagiellońska 19) od czasów kadencji ks. bp Jerzego Samca.

W 1982r. na parafii rozpoczęła się nauka języka angielskiego, co stało się swoistym znakiem rozpoznawczym Metodystów w Gliwicach.

Na terenie parafii odbywały się projekcje filmów m.in. „Joni”, filmy z Instytutu Moody’ego, Chicago. Parafia organizowała również koncerty wielu artystów polskich i zagranicznych m.in.: ks. anglikański Garth Hewitt, małżeństwo Farrell & Farrell, DeoDecyma, Rhonda Król. Parafia patronowała również Festiwalowi Muzyki Chrześcijańskiej w Ustroniu.

W czasach PRL zbór wspierany był transportami żywności, odzieży i leków z Holandii, Stanów Zjednoczonych (Misja Jesus People), Niemiec (RFN i NRD), Szwajcarii, organizowane m.in. przez Światową Radę Kościołów i Niemiecką Ekumenie.

W 1992r. proboszczem parafii został ks. Marek Raczek. Za jego kadencji parafia również organizowała koncerty, wykłady i ewangelizacje. Była także rozwinięta praca z dziećmi i młodzieżą, liczne szkółki, obozy i zjazdy.

Zbór miał dobry kontakt z Metodystami w Stanach Zjednoczonych i Anglii (Nottingam).  Często odwiedzali Polskę, organizowali zajęcia dla młodzieży po angielsku i sponsorowali obóz młodzieżowy w Wiśle Czarne.

W 2005r. parafię objął ks. Paweł Lewicki. Miał pod swoją opieką również zbór w Bytomiu. Na parafii odbywały się koncerty (m.in. Beaty Bednarz, Tomasza Żółtki), zjazdy młodzieżowe. Pastorowa Joanna Pilch-Lewicka prężnie działała wśród dzieci: wyjazdy organizowane przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie MED,  świetlica i nauka dla dzieci z miasta. W każde święta dzieci związane z parafiami w Gliwicach i w Bytomiu dostawały paczki robione i sponsorowane przez różnych ludzi. W 2009r. rozpoczęła redakcję „Naszego Źródełka”, dodatku do „Pielgrzyma Polskiego”.

Zbór miał dobry kontakt ekumeniczny z gliwickim Kościołem Ewangelicko-Augsburskim.

Od stycznia 2012r. parafia jest pod opieką ks. Krzysztofa Kłuska.

EK