1. Jezu, w objęciu Twoim

Bezpiecznie czuję się,

Tam radość niewymowna,

Pokój ogarnia mię.

Głosem pasterskim wołasz:

„Do mnie się w trwodze schroń;

Serca twojego burze

Moja uciszy dłoń”

 

Ref: Jezu, w objęciu Twoim

Bezpiecznie czuję się,

Tam radość niewymowna,

Pokój ogarnia mię.

 

  1. Jezu, w objęciu Twoim

Nie zaznam męki, trosk,

Moc i potęga piekła

Topi się tam jak wosk.

Ty z błędnych mię bezdroży

Do jasnych wiedziesz stref,

Przetrwam doświadczeń chwile,

Aż wzejdzie łzawy siew.

 

Ref: Jezu, w objęciu Twoim…

 

  1. Jezu, ucieczko moja,

Tyś w mękach za mnie zmarł.

Tyś skałą wieczną, na niej

Jam się bezpiecznie wsparł.

Tu cicho czekać będę,

Aż minie nocy cień,

Aż na słonecznym brzegu

Jasny mię wzbudzi dzień.

 

Ref: Jezu, w objęciu Twoim…