„Tam na wzgórzu”/ The Old Rugged Cross

 George Bennard urodził się 4 lutego 1873r. w Youngtown, Ohio. Wzrastał w kochającej się rodzinie, jako jedyny syn wśród czterech córek. Gdy był jeszcze dzieckiem przeprowadzili się do Albii w Iowie, a później do Lucas w tym samym stanie. Właśnie tam, podczas spotkania zorganizowanego przez Armię Zbawienia, George Bennard przyjął Jezusa do swojego serca.

 Gdy miał zaledwie szesnaście lat, zmarł jego ojciec i na George’a spadł ciężar utrzymania matki i sióstr. Kiedy obowiązki rodzinne się zmniejszyły, przyłączył się do Armii Zbawienia, w której po ślubie zaczęła służyć również jego żona. Oboje byli oficerami Armii Zbawienia do czasu, gdy George Bennard postanowił zostać wędrującym ewangelistą. Ordynowany przez Metodystyczny Kościół Episkopalny, gdzie wysoko ceniono jego służbę, był głęboko zaangażowany w pracę misyjną.

 Pewnego dnia, wracając z Nowego Jorku do Michigan, przeszedł męczące doświadczenie, które skłoniło go do poważniejszego zastanowienia się nad znaczeniem krzyża w życiu wierzących, zwłaszcza w świetle biblijnego przesłania listu do Gal.6,14 „Co do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata.” Rozważając te słowa doszedł do wniosku, że krzyż nie jest tylko symbolem chrześcijaństwa, ale jego podstawą.

   George Bennard tak wspominał pisanie hymnu: „Natchnienie przyszło do mnie, gdy byłem w Albion, Michigan. Zacząłem pisać ‘Tam na wzgórzu’. Najpierw skomponowałem melodię. Tekst, który wcześniej napisałem nie był najlepszy. Słowa skończonego hymnu zostały włożone w moje serce jako odpowiedź na moje własne pytania. Niedługi czas później, 1913r., mogłem przedstawić tekst na spotkaniu w Michigan. Po raz pierwszy został usłyszany poza kościołem w Pokagon w Chicago Evangelistice Institute. ”

 W krótkim czasie po napisaniu tego hymnu, George Bennard wysłał kopię do Charlesa Gabriela, jednego z czołowych kompozytorów muzyki gospel tamtych czasów. Proroctwo Gabriela „Z pewnością będziesz znany dzięki tej pieśni” spełniło się w krótkim czasie. „Tam na wzgórzu” stało się jedną z najczęściej drukowanych, zarówno kościelnych jaki i świeckich pieśni w Stanach Zjednoczonych.

 Po napisaniu tego hymnu George Bennard podróżował i nauczał przez kolejne czterdzieści lat. Napisał jeszcze kilka, ale żaden nie osiągnął takiej popularności. Ostatnie lata życia George Bennard spędził kilka mil na północ od Reed City, Michigan. Zmarł 8 października 1958r. Obok domu, w którym mieszkał, miasto oficjalnie postawiło drewniany krzyż wysokości 12ft (3,66m) z napisem „Stary, szorstki krzyż – dom George’a Bennarda, kompozytora ukochanego hymnu”.

 Chociaż na ogół mówi się o uwielbianiu nie krzyża, ale raczej Chrystusa na krzyżu, nie można myśleć o ofierze Chrystusa, nie biorąc pod uwagę silnego znaczenia krzyża w Bożych planach odkupienia.

Emilia Komraus

Tam na wzgórzu

1.Tam na wzgórzu stał, stary szorstki krzyż,

Strasznych cierpień i hańby znak.

Obejmuję krzyż, gdzie mój skonał Pan,

Gdy ratował ginący świat.

Ref: O, jak kocham ten szorstki krzyż!

Na nim Pan moc piekielną zmógł

Wszystko składam u Jego stóp,

By się we mnie uwielbił Bóg.

2. Ten haniebny krzyż, którym gardzi świat,

Cudną duszy mej głosi wieść,

Że Baranek zszedł z wyżyn chwały swej

Na Golgotę ma grzechy znieść.

Ref: O, jak kocham…

3. W szorstkim krzyżu tym, który lśni od krwi,

Widzę Bożej miłości cud,

Bo na krzyżu tym pośród cierpień zmarł

Jezus za mnie i ludzki ród.

Ref: O, jak kocham…

tekst: G.Bennard

tłum.: K.Hławiczka